ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) อำเภอรามัน
นางพวงประภา เพ็ชรมี
System Manager
Nurse Case Managet
(NCM)
นายอาหมัด เจ๊ะหมิ
Health Promotion Manager (HPM)

 

 

 

    
    - Case Conference

    - นวัตกรรม CQI

    - Tracer

    - Gap Analysis


                                                           
 
 
 


ประชุมผู้รับผิดชอบคลินิกเรื้อรัง
ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น


ประชุมผู้รับผิดชอบ NCD คุณภาพ
ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล  วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น


เจ้าหน้าที่ส่งเสริม จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ณ อบต กายูบอเกาะ วันที่ 12 มิถุนายน 2558


ประชุมวางระบบงาน NCD คุณภาพ
ณ ห้องประชุมศูนย์ภาพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558


ประชุมทบทวนตัวชี้วัด NCD
ณ ห้องประชุมศูนย์ภาพ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558


ประชุมผู้รับผิดชอบ NCD คุณภาพ
ณ ห้องศูนย์คุณภาพ วันที่ 17 เมษายน 2558


ประชุมผู้รับผิดชอบ NCD เครือข่ายอำเภอรามัน
ณ ห้องประชุมสารสนเทศ วันที่ 17 เมษายน 2558


ประชุม NCD สัญจรครั้งที่ 2/2557 ณ รพ.สต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 22 มกราคม 2557


รพ.สต.กาลูปัง ออกเยี่ยมและประเมินผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด Insulin วันที่ 15 มกราคม 2557


ประชุมวิชาการแนวทางการดูแลและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในการประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD เครือข่ายอำเภอรามัน
โดย พญ.บัญจพารัตน์ แซ่ลิ่ม ณ ห้องประชุมเล็กโรงพยาบาลรามัน วันที่ 25 ธันวาคม 2556


ประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD เครือข่ายอำเภอรามัน ณ ห้อง cockpit โรงพยาบาลรามัน วันที่ 25 ธันวาคม 2556
ee2

ประชุม NCD board เครือข่าย อ.รามัน ครั้งที่ 1/57 ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 28 ตุลาคม 2556ประชุม NCD ณ ห้อง 5 ส วันที่ 9 กันยายน 2556

 
 
 
 
   
โรงพยาบาลรามัน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7329-5023 , 0-7329-5098 โทรสาร 0-7329-5499
webmaster e-mail : raman@ramanhospital.com